Síniú Nuacht Téarmaí & Coinníollachaí English

An Chreat-Treoir Uisce (CTU)

Os rud é go bhfuil méadú ar bhagairt truaillithe agus éileamh breise ón bpobal ar aibhneacha, locha agus tránna glana, tá an Chreat-Treoir Uisce (CTU) ceaptha ag an AE. Rud uathúil is ea an Treoir seo sa mhéad, don chéad uair riamh, go mbunaíonn sé creat do chosaint uisce de gach saghas, aibhneacha, locha, inbhir, farraigí cois chósta agus uisce talún san áireamh, maille le fiadúlra/gnáthóga atá ag brath orthu, faoi phíosa amháin reachtaíocht timpeallachta. Go sainiúil tá d'aidhm ag an CTU:

  • Gach saghas Uisce (dromchla, talún agus cois chósta) a chosaint agus a fheabhsú
  • "Stádas maith" a bhaint amach d'uiscí uile um Nollaig 2015
  • Aonaid uisce a bhainistiú ar bhonn abhantrach
  • Dul i ngleic leis an bpobal
  • Slacht a chur ar reachtaíocht

Tá mionchuntas ar an gCreat-Treoir Uisce le fáil sa sraith leathanach luaite ar bharr an leathanaigh seo. B'fhéidir gur mian leat cuairt a thabhairt ar chuid de na suíomhanna idirlín ar leathanach na 'Nascanna' fosta.

Trá Image of silage cutting Image of Rural landscape