Síniú Nuacht Téarmaí & Coinníollachaí English

Fáilte!

Clic don láthair íosládáil don dréacht Shtraitéis um Bhainistíocht Abhantraí

Clic don láthair íosládáil don dréacht Shtraitéis um Bhainistíocht Abhantraí

Fáilte go dtínár suíomh idirlín a chuireann eolas ar fáil faoi Cheantar Abhantraí Idirnáisiúnta nEathach Banna agus Tionscnamh NS SHARE. Cuirfimid tuairiscí tionscnaimh agus léarscáileanna idirghníomhacha ar fáil anseo ionas go dtig leis an chuairteoir teacht ar eolas faoina cheantar féin agus faoi chur i gcrích an Chreat-Treoir Uisce.

Tá an tionscnamh seo urraithe ag Clár INTERREG IIIA an AE d'Éirinn/Tuaisceart Éireann.

Interactive map showing the River Basin Districts
Ceantar Idirnáisiúnta Abhantraí an Iarthuaiscirt Ceantar Idirnáisiúnta Abhantraí nEathach Banna Ceantar Abhantraí an Oirthuaiscirt

Maidir le Réigiún nEathach Banna

Tá Loch nEathach suite i gcroílár Thuaisceart Éireann. Is é an loch fíoruisce is mó in Éirinn ach tá sé an-tanaí dá mhéid. Tá an Bhanna Uachtar ar cheann de na sé mhóraibhneacha a sníonn isteach sa loch, agus an Bhanna Íochtar á dhísciú ag Toombe ar an dtaobh ó thuaidh go dtín farraige ar chósta thuaidh Thuaisceart Éireann. Tá thart ar 43% de Thuaisceart Éireann, agus píosa de Chondae Mhuineacháin i bPoblacht na hÉireann á draenáíl ag na haibhneacha a sníonn isteach i Loch nEathach. Ní ghabhann sáile ar bith isteach sa Loch.

Tá scaifte ainmniúcháin áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta timpeallachta ag Loch nEathach é féin. Ainmníodh é mar suíomh Ramsar i 1976 as siocair an líon mór éanlaithe ann sa gheimhreadh. Foinse uisce inólta do Bhéal Feirste is ea an Loch. Is ón Loch a thuileann go leor daoine áitiúla a slí beatha, go háirithe ag iascaireacht (iascach eascann san áireamh), ach deintear gaineamh a thochailt fosta.

The Neagh Bann River Basin District

Ceann de thrí Cheantar Abhantraí (CA-anna) is ea Ceantar Idirnáisiúnta Abhantraí nEathach Banna atá curtha le chéile in aon tionscnamh amháin, NS SHARE (nod do 'Acmhainní Uisce roinnte Thuaidh Theas'). Tá an tionscnamh seo urraithe ag Clár INTERREG IIIA an AE d'Éirinn/Tuaisceart Éireann. Bunaíodh é le spriocanna an Chreat-Treoir Uisce a chur i gcrích sa réigiún. Tá an Treoir seo ar an phíosa reachtaíochta ón Aontas Eorpach is téagartha agus is nuálaíoch ar uisce go nige seo. Leagann sí amach creat mionchruinn do chosaint, feabhsú agus úsáid inbhuanaithe ár n-uisce. Tá tionscnamh NSSHARE 2 anois faoi sheol, go dtí Éanair 2010, and cuirfidh an tionscnamh seo Straitéis um Bhainistíocht Abhantraí chun cinn.


Trá Oileán Toraigh An Tor Mór