Síniú Nuacht Téarmaí & Coinníollachaí English

Teagmháíl

Le haghaidh tuilleadh eolais téigh i dteagmháil le:

Dr. Tony McNally
Comheagraí Thionscnamh NS Share
Email: TMcNally@donegalcoco.ie

Seoladh:

Oifig Thionscnamh NS SHARE
RPS Kirk McClure Morton
Ionad Gnó Chiste Fiontraíochta,
Ballyraine,
Leitir Ceanainn,
Dún na nGall.

Príomh-chomhchomhairleoirí:

RPS Kirk McClure Morton

In éineacht le:

Jennings O'Donovan and Partners
Compass Informatics
Coláíste na Trionóide, Baile Átha Cliath
Ollscoil Uladh, Cúil Raithin

Tá an togra seo urraithe ag Clár INTERREG IIIA an AE d'Éirinn agus Tuaisceart Éireann.

Image of a river Image of coast Image of a beach